Načítám...

Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr je typ spotřebitelského úvěru, který je určen pro financování investic do nemovitostí.

Jde o krátkodobý úvěr s maximální dobou splatnosti do 12 měsíců, která se počítá od data podpisu smlouvy o úvěru.
Současně se smlouvou o předhypotečním úvěru musí být vždy uzavřena Smlouva o hypotečním úvěru.
Minimální výše je obvykle stanovena na 100.000,- Kč, maximální výše úvěru je obvykle 3.000.000,- Kč (liší se dle banky).

Účelem předhypotečního úvěru je:
- koupě bytu v rámci privatizace bytového fondu obcí a měst
- koupě / výstavby nebo samostatné výstavby BJ nebo RD v rámci developerského projektu
- úhrada členských vkladů spojených s právem užívat družstevní byt nebo úhrada finančních prostředků za převod družstevního podílu
- koupě nemovitostí v případech, kdy prodávající není ochoten zřídit zástavní právo k prodávané nemovitosti (netýká se developerských projektů)
- koupě nemovitostí v rámci soudem nařízeného výkonu rozhodnutí/exekuce, insolventního řízení nebo konkursu
- výstavba nemovitostí na pozemcích ve vlastnictví obce, města nebo státu
- „rychlá“ výstavba montovaných rodinných domů (kolaudace max. do 1 roku)
- zhodnocení pozemku (týká se případů jednorázové, příp. postupné úhrady celkové ceny zasíťovaného pozemku před dokončením výstavby inženýrských sítí)

Máte dotaz?